la-wands-014STOKKENES KONGE

Beskrivelse: Stokkenes Konge viser en konge, der sidder på en trone. Tronen er pyntet med billeder af løver og firben. Han bærer en mægtig kappe med påsyede firben. Hans dragt er rød og kappen gul. I hånden holder han en stok og, han kigger væk fra betragteren. Et firben ses ved hans fod. Kongen personificerer væddertegnets pulserende og livgivende kvaliteter.

Kortet symboliserer desuden mod, varme, entusiasme og tillid. Han inspirerer folk omkring sig til at gå efter deres drømme og forsøge det, der umiddelbart synes umuligt.

Tolkning: Stokkenes Konge indikerer, at kvaliteter som fantasi, energi og livslyst træder ind i dit liv og er klart til stede. Ligesom reptiler fra tid til anden skifter ham, viser kongens kappe med påsyede salamandere, at det er muligt at lade gamle begrænsninger bag sig og være åben overfor forandringer i såvel bevidsthed som den fysiske tilværelse. Således vil du komme i kontakt med din optimistiske og visionære side og komme til at gøre indflydelse.

Når du trækker dette kort, er det tegn på evolution og forandring på et dybt indre niveau; gamle perceptioner kastes til side,og alle forhindringer eller blokeringer kan ryddes af vejen, og der kan opstå ny udvidet indsigt. Du vil forfølge dine visioner med stor iver og energi.

Andre ord, der karakteriserer Stokkenes Konge er: humor, gavmildhed, optimistisk, vovehals, vision, vitalitet og en troende person.

Astrologi: Kortet forbindes med tegnet Vædderen.

Affirmation: Jeg arbejder målrettet efter mine visioner. Jeg overvinder forhindringer med lethed.

wands_14-Cary-Yale
Visconti
Yale University

tarot-italien-stokke-14
Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

wands_14-marseilles
Tarot of Marseille
Fournier

tarot-oswald-stokke-14
Oswald Wirth
US Games

Stokkenes Konge (engelsk: King of Wands, italiensk Re di Bastoni) ses ovenfor i fire

Above are four very different versions of The Page of Swords. Cary-Yale Visconti tarot cards from around the 1420s are mainly designed to be beautiful and shows friends and family. The beautiful old Italian tarot set also has its emphasis on the artistic expression. Marseille tarot cards are simple as they were made so they are suitable for wood printing. Oswald Wirth diminishes the Christian symbols and instead draws inspiration from the occult, through writings especially by Éliphas Lévi. The occult came from here on to influence how tarot cards were illustrated. Most famous is the Rider-Waite tarot card with lots of symbolism from Egypt, the Jewish Kabbalah, astrology, alchemy and Freemasonry. When you thus interpret The Page of Swords you have different options. It is advisable to start with the illustrations we have from Rider-Waite as they contain a lot of information in their imagery.Tarot oversigt Arkana

Major Arcana

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Svärd

Swords

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stavar

Wands

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mynt

Coins

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Cups

Cups

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

knap-left-2

Complete

navigation

Draw card

knap-left-2

Resume